Slektsbøker

Som styremedlem i DIS-MR og aktiv slektsforsker får jeg noen ganger forespørsler om hjelp.

Denne gangen var det spørsmål om hjelp til noen slektstavler i en slektsbok. Som sagt så gjort, dama satte igang 🙂
Resultatet ble denne fine boka jeg fikk tilsendt som takk for hjelpen (jeg er tilogmed nevnt i boka)

Sc043b04d1

Det er artig å hjelpe folk, elsker det. Så kjære slektsvenner hjelp andre om du kan.

Sommertur 2011 gikk til Giske

Sommertur 2011 Giske 060

Gruppebilde

DIS-MR sin årlige sommertur gikk av stabelen 4. juni 2011.  Nordmøringer og Romsdalinger tok ferge fra Molde kl 09.00 og satte seg på bussen til Moa, hvor flere av oss Sunnmøringene kom på, før vi kjørte inn til Rutebilstasjonen for å hente de siste.

Folket fra andre siden av fjorden fikk litt guiding over Ørskogfjellet og jeg regner med at andre blogger om det.

Litt historisk sammendrag først:
Giske kommune ble opprettet i 1964 med øyene Godøy, Giske og Valderøy og Vigra kommune.  Vigra hadde vært egen kommune siden 1890, da de ble utskillt fra Haram.  Fram til 1911 var navnet Roald herred.  Gamle Giske kommune ble utskillt fra Borgund i 1908.
Første stopp var Ytterland hvor de siste kom på.  Det var her historien forteller at på Skjong (Skeidanger?) en av de to gårdene på Valderøy at Egil Skallagrimsson skal ha hogd foten av Ljot den Bleike.  Sætra er den andre gården her fra gammalt.
Turen gikk så over broen ved Gjøsundet.  Dette er sundet mellom Valderøya og Vigra.  Dette sundet ga navn til de to gårdene på hver side av sundet: Gjøsund på Vigra og Gjøsundsætra på Valderøya.  Så gikk turen mot gamle Solbakken skole, men først en liten stopp ved Subsea 7 Vigra Spolebase, hvor Gunnar Morsund fortalte litt om rørgata og historikk rundt bygging av fabrikken.

De historiske stedene vi ble kjent med på turen:

1.Skjonghellaren – Ole Bull skal ha holdt konsert i hellaren for skolebarna på Valderøya (Skjonghelleran en hule ca 57 m over havet med en åpning på ca 38 meter høy.  Hulen går ca 140 m innover i fjellet.  Det har vært arkeologiske utgravinger og man har funnet tegn på bosetting fra ca 500 f.kr – 600 e.kr)  Mer om Skjonghellaren kan man lese her

2. Første stopp var Solbakken skole.

Sommertur 2011 Giske 002

Solbakken skole, den ble bygget i 1892 når Vigra ble utskillt fra Haram som egen kommune.  Skolerommet fra 1893 er restaurert og i 2.etg er lærerboligen satt i stand

Her fikk vi kaffe og kaker og fikk fortalt om litt historikk om skolen av Turid Røsvik, som er med i Solbakkens venner.  Her holder også DIS-Giske sine møter.  Hun fortalte spes om lærerinnen Ragna Blindheim som også var en tegnende kunster.  De er gitt ut  2 bøker fra hennes verker av Solbakkens Venner: Våre besteforeldres tid og Mannen som skulle stelle heime.

3. Vigra Kringkastar:  Dette var ett meget interessant museum som dere kan lese mer om her (Ivar Gunnars blogg – Sunnmøre Museum)

Sommertur 2011 Giske 032Sommertur 2011 Giske 023Sommertur 2011 Giske 028

Litt fra utstillingen

 

 

 

4. Roald: Her besøkte vi Roald søndagsskolehus :

Sommertur 2011 Giske 049Sommertur 2011 Giske 045

Her ble også historier fortalt og gruppebildet øverst ble tatt her.  Herfra tok vi også en liten tur oppom Molnes.  Her fantes det peilestasjon (tysk) under krigen og det var fangeleir her .

5. Så gikk turen til Giske, til Giske kirke.  Øya var hovedsete for Giskegodset. Giske har også ett spesiellt gravminne, Mjeltehaugen, hvor man fant en høyt dekorert gravkiste.  Denne må ha tilhørt en person med stor rang.

.

Sommertur 2011 Giske 092Sommertur 2011 Giske 084

Det mest spesielle her var kyssemerkene på veggen (bilde til høyre).  Disse ble brukt mye under Johannesdager eller helligdager hvor man kysset muren før man gikk inn i kirken.

6. Godøya, enda en perle ute i havgapet, her besøkte vi Godøytunet hvor vi fikk servert Brennsnut, en kjøttsuppe. Stedet har 3 forskjellige museer, krigsmuseet, fiskerimuseet og losmuseet

Krig:

Sommertur 2011 Giske 098Sommertur 2011 Giske 101

Fiske:

Sommertur 2011 Giske 107Sommertur 2011 Giske 110

Los:

Sommertur 2011 Giske 113

Godøytunet (Godøy Kystmuseum)blir drevet av Heidi Haugene

Det er mange flere bilder, men disse vil bli lagt ut på egen fotoblogg senere.

Tilslutt noen steder vi fikk høre om som jeg ikke har tatt med her: Hustruhamna,  Erkna, Flyplassen, Blindheimsvikane, Røssvik, Synes,  Svansvatnet, Blindheim, Blindheimsætta, Tulipandyrking på Vigra, Blimshaugen, Rørvika, Sætra, Valderhaug, Mjeltehaugen, Alnes med fyret (som vi kjørte bortom) og en historie om Tora Torbersdatter som levde på midten av 1000 tallet og da går avslutningen naturlig over til Giskespelet som skjer 17 – 19. juni 2011

Folkekulturfondet

Jeg ser at få lag i DIS-Norge benytter seg av muligheten til å søke støtte til kurs og aktiviteter her.

Vet de ikke om mulighetene? Som medlemsorganisasjon av
FOLK bør mulighetene benyttes

Statistikken viser at det var søkt og fått støtte til 10 kurs i 2008:

Oslo 3 kurs
Rogaland 10 kurs
Møre og Romsdal 1 kurs

2009: 5 kurs
Oslo 2 kurs
Rogaland 1 kurs
Møre og Romsdal 1 kurs
Troms 1 kurs

2010: er det per dags dato planlagt:
Oslo 1 kurs
Troms 3 kurs
Jeg vet ikke om disse er fullførte

Men tilsammen er dette alt for lite tatt i betraktning av at DIS-Norge pr i dag har 19 lag

Så oppfordringen blir til alle medlemsorganisasjoner, sett dere inn i regler og bruk mulighetene for å søke. I dag trengs det bare ett minium av 8 timer for å få godkjent ett kurs.

Lykke til

Slektsforskerdagen 2010 i Ålesund

Ja nå løper tiden bare ei uke igjen til vi skal ha den store dagen sammen med Ålesund Bibliotek.

Litt av dagen:
Det blir foredrag av Arnfinn Kjelland, førsteamanuensis ved Historisk institutt, Høgskulen i Volda. Han tar for seg årets tema som nok også har generell interesse da han også vil snakke om tradisjon og levekår. I tillegg vil historiker Aud Farstad kåsere om ”Jordmødrene på 1800-tallet”. Farstad tok hovudfag i historie og skrev da akkurat om dette tema.

Det blir også mulighet for hjelp til å komme i gang både med søk og slektsprogrammer.

Ålesund Bibliotek ved Lokalavdelingen vil være behjelpelig med å finne fram i de kildene man kan bruke der

Bor du ett annet sted? Ikke noe problem sjekk ut info hos DIS-Norge

Lykke til, kanskje vi sees der

Kjære venn – du gikk så altfor tidlig #blogg

I går var jeg i begravelse i Nordlandet Kirke i Kristiansund. Harald Ormbostad min venn, min mentor, organisatoren min og alt annet man kan beskrive dette store mennesket på. Han døde lørdag 29. mai brått og uventet. Harald du var jo så frisk og rask, forkjølelse var jo nesten ett fremmedord for deg!

Som den organisasjonsmannen han var med mange styreverv rundt om klarte han likevell å skille hva som var hva, på en elegant og ryddig måte. Han var en ordens mann til fingerspissene.

Noen nekrologer: (takk til @AureLars som sendte de til meg fra Aura Avis og Tidens Krav)

Harald Ormbostad til minne
Det var med stor sorg me mottok bodskapen om at Harald Ormbostad var gått bort. Det er vanskeleg å forstå at Harald ikkje lengre er blant oss.

Det er berre ein månad sidan Noregs Ungdomslag hadde landsmøte, der Harald sjølvsagt var tilstades med si lange og solide fartstid frå organisasjonen som ein aktiv og solid deltakar; ein mann med mot til å meina, med konstruktive tankar og blikket retta mot framtida.

I heile sitt vaksne liv har Harald vore ein sentral person i Noregs Ungdomslag – ein organisasjon han brann for i 50 år. Harald vart medlem Ungdomslaget Prøven på Tustna ved konfirmasjonstider, og var leiar i ungdomslaget i mange år. Når lagsdrifta gjekk trått, og ting var vanskeleg, var det alltid Harald som tok ansvaret for å drive laget vidare. Harald har vore tilsett som skrivar i Nordmøre Ungdomslag i over 35 år. Gjennom desse åra sytte han for at mange tillitsvalde fann tryggheita og styrken til å kunne gjere ein god jobb og utvikle seg.

Harald var eit person som gav tillit og ansvar til andre menneske, og om han såg at ting gikk litt på skeive, var han alltid der med oppmuntring og hjelp slik at ting kom på skinnene att. Harald var også tillitsvald på sentralt plan i Noregs Ungdomslag, der han gjorde ein solid og grundig jobb.

Det å skape noko for andre er ein tanke som raskt kjem når ein tenker på Harald. Han har betydd mykje for mange born, unge og vaksne gjennom fleire generasjonar. Han har skapt liv, glede, aktivitet og gjort kvardagen rikare. Noregs Ungdomslag har mista ein trufast ven, ein mentor og ei inspirasjonskjelde – og me kjenner sorg og sakn.

Tankane går i dag til Harald sine næraste, og alle dei andre som i desse dagar kjenner på tomheita etter Harald. Me lyser fred over Harald sitt minne.

Kristian Fjellanger

Styreleiar i

Noregs Ungdomslag

Minneord
Harald Ormbostad

Lørdag kom sjokkmeldingen om at Harald Ormbostad hadde gått bort. Han hadde forlatt hjemmet i Vuggaveien i Kristiansund om morgenen for å lufte hunden Trym, men kom aldri tilbake.

Harald begynte i Tidens Krav 16. mai 1966 som teletypeoperatør, en tittel som senere ble endret til perforatør. Han tok deretter utdannelse som typograf og var ferdig utlært typograf 1. januar 1982. Da startet han som maskinsetter. Fra 5. februar 2009 har Harald hatt permisjon fra Tidens Krav for å skjøtte vervet som konserntillitsvalgt i Apressen.

Det er ikke mange ukene siden Harald besøkte sine kolleger i Tidens Krav. Det var dagen før han fylte 65 år. Praten gikk som vanlig om løst og fast. Vi ville høre nytt fra Oslo, Harald ville høre hvordan det stod til i Tidens Krav.

Harald har hele tiden vært levende interessert i den tekniske utviklingen og bidratt til å modernisere produksjonslinjen i Tidens Krav, ikke bare som fagarbeider, men også som tillitsvalgt og styremedlem i Tidens Krav i mange år.

Harald var en målbærer av de verdier Tidens Krav er tuftet på, verdier som samfunnsengasjement og solidaritet, et engasjement han viste i fullt monn også på fritida si.

Vi skjønner ennå ikke at vi aldri skal få treffe ham mer, at vi aldri mer skal få høre hans smittende latter.

Våre tanker går til Haralds nærmeste, til kona Karin og barna Hans Egil og Rønnaug, og alle andre som kjenner tomheten han etterlater seg.

Vi lyser fred over Haralds minne.

Tore Dyrnes

sjefredaktør Tidens Krav

DIS-Norges minneord finner du HER

Så dette lærer ihvertfall meg, ta ingen venner for gitt. Ta vare på de, ta vare på stundene. Når snakket du med din venn sist?? Det ene øyeblikket er de der, i det neste borte. Livet er er sjørt, vi har bare vår tilmålte tid på vår jordiske vei, så kjære venner ta VARE PÅ NUET. Det kan være for sent etterpå.

Jeg lyser fred over Haralds minne, som sitter der i sjela mi og sier ikke farvell, jeg sier på gjensyn

Sykkylven/Stranda DIS-gruppe…

moreroms_logo120

9. desember hadde vi ett informasjonsmøte ang oppstart av ny lokalgruppe i Sykkylven og Stranda. Iflg deltakerlisten var det 25 stk til stede og det er bra.
Det var annonsert i de lokale avisene, pluss Sunnmørsposten og Nytt i Uka.
Legger ved en skannet kopi av innlegget i Sykkylvsbladet som var utgitt i forkant av møtet.
Sykkylvsbladet Aursnes intervju

Da krysser vi fingrene for første møtet i februar 2010.. Lykke til der på Indre Sunnmøre 🙂

SFD2009 Molde vell overstått

moreroms_logo120

Gårsdagens slektsforskerdag omhandlet familieminner. Det var bl.a foredrag av Ragnar fra fotoarkivet ved Ålesund Museum. Jeg skal ikke komme så mye inn på de da jeg satt med Legacy stort sett. Men jeg skal dra fram litt:

IMG_0458
Her er ett eksempel på hvordan familieminner kan formidles, ett medlem har rett og slett tatt ett fotoalbum, limt inn bilder både originale og skanna med historier m.m fra slektsprogrammet sitt og lagd en slektsbok som er gitt til alle sine barn til konfirmasjon.

Ett annet medlem hadde skrevet en bok med hovedkapitler fra alle steder han hadde bodd med bilder og tekst. En slags biografi over sitt eget liv.

Forskjellige småhistorier ble fortalt.

IMG_0475
Her viser vår leder Jonny fram en flott strikket duk i kunstrikk, som han artig nok hadde strikket selv. Han hadde starta på den i ung alder, lagt den fra seg og i 25 års alder hadde han funnet ut at han skulle gjør den ferdig. Nå er den i daglig bruk hjemme hos han.

Resten av oversiktsbildene finner dere HER
Da er det bare og ønske velkommen igjen neste år (siste lørdag i oktober som vanlig)