Baksnakking – Framsnakking

Jeg leser en del blogger i løpet av dagen og fant en flott historie hos HeidiDeAnna som viser tydelig noe vi alle bør tenke på…
Siden alle antagelig ikke gidder å klikke på alt mulig tar jeg meg den frihet og kopiere inn her hovedbudskapet:

I antikkens Hellas var Sokrates kjent for å sette kunnskap høyt. En dag traff en bekjent den store filosofen og sa: «Vet du hva jeg nettopp hørte om din venn?» «Vent litt,» svarte Sokrates. «Før du forteller meg noe, ønsker jeg at at du lar det passere gjennom en liten test. Den kalles trippel filter test.»
«Tripel filter?»
«Det stemmer,» fortsatte Sokrates. «Før du forteller meg noe om min venn, kan det være en god idé å ta et øyeblikk og filtrere det du skal si. Det er derfor jeg kaller det trippel filter test. Det første filteret er sannhet. Har du forsikret deg om at det du skal fortelle meg er sant? »
«Nei,» sa mannen, «faktisk har jeg bare hørt om det.»
«Greit,» sa Sokrates. «Så du vet egentlig ikke om det er sant eller ikke. La oss nå prøve det andre filteret, filteret om godhet. Er det du er i ferd med å fortelle meg om min venn noe bra? »
«Nei, tvert imot …»
«Så,» fortsatte Sokrates, » » du vil fortelle meg noe dårlig om ham, og du er ikke sikker på at det er sant. Du kan fremdeles bestå prøven, fordi det er ett filter igjen: filteret om nytten. Er det du vil fortelle meg om min venn til noen nytte for meg? »
«Nei egentlig ikke …??»
«Vel,» konkluderte Sokrates, «hvis det du vil fortelle meg hverken er sant eller godt eller enda til nyttig, hvorfor fortelle meg det i det hele tatt?»

Var det noe du ville fortelle meg??

Ha en fortsatt fortreffelig dag

Folkekulturfondet

Jeg ser at få lag i DIS-Norge benytter seg av muligheten til å søke støtte til kurs og aktiviteter her.

Vet de ikke om mulighetene? Som medlemsorganisasjon av
FOLK bør mulighetene benyttes

Statistikken viser at det var søkt og fått støtte til 10 kurs i 2008:

Oslo 3 kurs
Rogaland 10 kurs
Møre og Romsdal 1 kurs

2009: 5 kurs
Oslo 2 kurs
Rogaland 1 kurs
Møre og Romsdal 1 kurs
Troms 1 kurs

2010: er det per dags dato planlagt:
Oslo 1 kurs
Troms 3 kurs
Jeg vet ikke om disse er fullførte

Men tilsammen er dette alt for lite tatt i betraktning av at DIS-Norge pr i dag har 19 lag

Så oppfordringen blir til alle medlemsorganisasjoner, sett dere inn i regler og bruk mulighetene for å søke. I dag trengs det bare ett minium av 8 timer for å få godkjent ett kurs.

Lykke til

Gjør fortiden digital og ut på Internet


Alle museer er pålagt fra staten og digitalisere samlingene sine. Men blir dette gjort?

Møre og Romsdal har tatt konsekvensen av dette og opprettet SEDAK (Senter for digitaliseringen av kulturarven) som ett ledd i en fylkeskommunal plan om å få registrert digitalt kulturgjenstander arkiv, bibliotek og museer i fylket.

Hva vil dette si:
Museer: Jo alle gjenstander på museene skal fotograferes og publikum får oversikt over samlingene
Interkommunalt arkiv: I MR har IKA over 9.000 hyllemeter med protokoller fra forskjellige skoler f.eks og andre ting som kan komme på nett.
Fylkesbiblioteket: De har en del som kan være interessante for oss som slektsforskere. Det skal skannes inn bøker og protokoller fra hele fylket.
Ett eksempel er over 200 år gamle branntakstprotokoller fra Kristiansund.

Konklusjon: På sikt vil dette si at alle protokoller, bygdebøker, skipstegninger og kart bl.a vil bli digitalisert og sendt ut på nett til glede for oss som slektsforsker, enda en kilde og øse kunnskap ut av.

Dette er foreløpig ett prøveprosjekt på 2 år, men vi får håpe at instutisjonene og private fortsetter etter dette.