DIS-Møre og Romsdals årsmøte

moreroms_logo120
Så var årets årsmøte over på for denne gang 🙂 I år var det vi i Ålesund som arrangerte. Møtet gikk greit, selv om det kom flere enn beregnet, men pytt pytt.
Fotografier, vell jeg hadde glemt mitt, men her er bilder som Ingmar Seth har tatt 🙂 Årsmøte 2009

Referat fra møtet vil bli lagt ut på DIS-MR sine sider senere.

Kenneth og Liv ute på tur

Vell sønner kan være både det ene og det andre ikke sant 🙂

uff a meg altså

MacBook Pro

Nå har jeg virkelig testet denne MacBook’en. Batteriet varer i 5 timer +/- alt ettersom du bruker maskina. Lukker jeg lokket og pakker den ned uten og avslutte, sparer batteriet seg i motsetning til min HP laptop som tømmer batteriet, selv når maskina er avslått.

Dette betyr at jeg heretter slipper og løpe rundt på Gardemoen, lete etter stikk-kontakt, har jo batterikapasitet til og sitte der og vente på ett fly hjem 🙂

Nice

Grandonkel ?

Først og fremst må jeg få gratulere MagneP som grandonkel i kveld. Men betegnelsen utløste en diskusjon: Hva er en grandonkel ? Vell for å gjøre diskusjonen kort, hans bror ble bestefar.
Så kom diskusjonen inn på vekt hvor mye er en mark og hva vil det si at barnet er 51 cm og 13 merker 🙂 Vell dischat spesial vi løste det også ….

Norge var en mark omlag 249 g ved omlegginga til metersystemet i 1875, da den ble satt til å utgjøre 250 g. Marken har imidlerid variert i vekt gjennom tiden. På 900-tallet tilsvarte marken en skålvekt på ca. 214,32 g, men sank senere til omkring 196 g. Sent på 1400-tallet ble den regnet å tilsvare ca. 230 g, senere økende til ca. 234 g. Ved handel med matvarer og som vektangivelse på nyfødte var marken i bruk til langt ut på 1900-tallet.

Sånn er livet gitt 🙂

Slektsforsking i utlandet

Siden blogger er så i skuddet for tiden vil jeg henvise til 2 som handler om leting i USA og UK. De gir også en del tips

1. Dear Myrtle Som tar for seg USA og ellers generelt ang forskning
2. The Olive Tree Genealogy

Selv om jeg selv f.t ikke søker noe særlig utenlands er det kjekt og følge med på hva som rører seg.
Lykke til

Søndag 1. mars 2009

I dag søndag har jeg jobba en hel masse, vikarer skulle på plass, men det er som sagt bare 4 Ess i kabalen, men det gikk 🙂

Så litt DIS: jeg lå laaaangt etter med mine reiseregninger, de er nå skrevet og skal sendes inn i morgen. Love meg selv og bli flinkere og ta de etterhvert. Forhåpentligvis klarer jeg det ….
Til slutt litt leting for MR folk, en konfirmasjon som skulle finnes. Fant en, vi får håpe det er den rette.

Ålesund og Bybrann

Dette skal være tema for foredraget vi skal ha på årsmøtet i DIS-Møre og Romsdal. Så her er litt historikk i forkant:

Bybrannen

Kvart over to om natta den 23. januar 1904 kom det første brannsignalet inn til brannstasjonen på Lihaugen. Brannen herjet utover natta, formiddagen og ettermiddagen før den ga seg.
Brannen startet på Aspøya, i Aalesund Preserving Co.s fabrikk, som lå der Nedre Strandgate 39 ligger i dag. Brannen sluttet like vest for det som i dag kalles Brusdalshagen, det vil si Borgundvegen 39. Det siste og østligste huset som brente, sto der Borgundvegen 37 står i dag. Totalt gikk det med omtrent 850 hus og det var bare rundt 230 hus som stod igjen innenfor bygrensene. Bare én person omkom under brannen. Det var også en person som var fast bestemt på å sitte igjen i huset sitt. Han var kristen og sa at Gud passet på ham. Flere mennesker bar ut møblemanget fra huset. Alt var ute, utenom en gyngestol og denne mannen. Han overlevde og huset står enda.
Rikelig med hjelp kom til Ålesund fra fjernt og nært i Norge og i utlandet. Mye av denne hjelpen ble imidlertid fullstendig overskygget av hjelpen som kom fra Keiser Wilhelm II, da han sendte nordover fire store skip lastet med hjelpemannskaper, mat, medisiner og annet nødvendig utstyr.

Gjenoppbyggingen kom i gang for fullt ut på høsten 1904, og allerede tre og et halvt år etterpå – i 1907 – var mesteparten av den utbrente bykjernen gjenreist. Over 300 hus i mur ble oppført og mange av disse med med sterke innslag av tidens moderne stil, art nouveau eller jugendstil.
Dessverre har nesten 20% av byens bygninger i jugendstil smuldret hen, eller bevisst blitt revet som følge av politikernes avgjørelser, primært på 70-tallet. Det har vært kontroversielle rivinger siste 15 årene også, spesielt ved oppføringen av Ålesund Storsenter i 1998 der Ålesund sentrum måtte gjøre et mottrekk mot den enorme kjøpesenterutbyggingen utenfor byen. Men i dag er de fleste likevel enige om at det er til Ålesunds beste og i størst mulig grad bevare helheten i jugendstilen.
Med jevne mellomrom blusser det opp debatt rundt vernet av byens sentrum, der utviklingshensyn fort kommer i konflikt med vern. Eksempelvis i 2007 da to jugendstilbygninger i relativt dårlig forfatning ble revet på innsiden. Forskjellen fra tidligere rivinger var at man her lot fasaden stå slik at man kunne bygge innsiden om til hotell uten å ødelegge bybildet. Spørsmålet blir da om man verner byen på denne måten, eller gjør den om til en kulisse.
Ønsket er å ha gode kjøreregler som både forkjemperne for vern av byen og næringslivet kan leve med. Målet er en pulserende spennende by samtidig som man verner det unike bymiljøet i Ålesund sentrum for ettertiden.
ICOMOS Norge besluttet i september 2007 at jugendstilbyen Ålesund er ett av de fem mest truede kulturminnene i Norge.