Kulturhistoriske festivaler

Har bare lyst til å minne om to begivenheter som skjer på Sunnmøre i sommer:
Giskespelet som skjer på Giske Amfi ved Giske kirke 17-19 juni (dette foregår annenhvert år)
Historien er bygd på det Snorre Sturlason forteller i Sagaen om Olav den Hellige. Torberg Arneson fra Giske og brødrene hans var kong Olav Haraldsons sine fremste menn og fulgte han både i inn- og utland. Hovedpersonen i stykket er Ragnhild Erlingsdatter, dronningmora og adelskvinna som etter hvert skulle sette forholdet mellom mannen Torberg og kongne på en hard prøve. Les mer Her

Herøyspelet «Kongens rike» som skjer på Herøy Amfi 2 og 3. juli ved Herøy Gard.
Dette er ett syngespill og hendinga går for seg i 1027, da kong Olav Haraldsson besøkte øya. Høvdingdattera Unn er lovet bort til en festarmann, men har forelska seg i en annen – som i tillegg er uvenn både med folket på Herøy og kongen. Kjærlighet, sjalusi, hevn osv er ingrediensene. Les mer Her

Ha en fortreffelig festivalsommer 😉

Historisk vei – Vedlikehold

Historisk bor jeg langs den gamle kjerreveien som gikk fra Ålesund til Spjelkavik. Før Breivikvegen og før Lerstadveien ble bygget.

Men veien er virkelig historisk i dobbelt betydning, den er fullstendig ødelagt og er snart ikke vei lenger.
Kommunen var her i sommer for å se hva de kunne gjøre ang utbedring, svar: «Det var ingenting å gjøre» Det måtte bygges helt ny vei. Javel når da? Når de ikke har penger engang til å utbedre riks-, fylkes- og europaveier her? Skal man så bry seg om en gammel historisk vei?

Vell jeg har bare ett råd jeg, ikke ha spoiler på bilen om du tilfeldigvis skulle kjøre oppom. Det kan bli dyrt, siden veien består av en ås i midten og to dype daler på hver side.
Plogen under snøfallet klarer så vidt å ta med seg litt i midten, resten blir liggende og SELVSAGT legges den brøytekanten igjen bak bilen MIN!!!

Hurra for veivedlikehold