Nye kilder

Som slektsforsker leter man alltid etter nye kilder for å få «kjøtt på beina»

Som ett ledd i en digitalisert verden fra arkiv, museum osv, er det lagt ut noen digitaliserte kommunale møteprotokoller.

Dette er:
Haram (Haram 1837-1909, Vatne 1913-1949),
Herøy (1851-1928),
Kristiansund (1837-1932),
Rauma (Voll 1874-1917, Hen 1901-1921, Grytten 1838-1928, Veøy 1874-1922, Eid og Voll 1839-1903, Eid 1874-1918).
Sunndal (Ålvundeid 1898-1937, Øksendal 1853-1913, Sunndal 1848-1927)

DIS-Ålesund håper at vi utover høsten kan være behjelpelig med å digitalisere resten.

Masse interessant du kan finne, som eiendomsoverdragelser osv Disse finnes hos IKA-MR

Møteprotokollene kan leses her
Lykke til

22.7.2011 – en dag i vår historie

Utøya

Norge har vist veien når det gjelder terror, som ett fritt, selvstendig og demokratisk samfunn sto vi sammen etter tragedien. Et hav av blomster, kjærlighet, sympati, medfølelse og medmenneskelighet.

Som gammel AUF-er og besøkende på Utøya var det som å få ett knyttneveslag i fjeset. Hva skjer med sommerens paradis, hva skjer nå i vårt land?

Vi skal hedre de omkomne med ikke å glemme.

Til vedkommende som jeg ikke vil nevne ved navn sier jeg bare til deg at du er alt Janteloven sier at du ikke skal:

Du skal ikke tro at du er noe.
Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
Du skal ikke tro du er mere enn oss.
Du skal ikke tro at du duger til noe.
Du skal ikke le av oss.
Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Med dette sender jeg en hilsen til alle berørte.

Kulturhistoriske festivaler

Har bare lyst til å minne om to begivenheter som skjer på Sunnmøre i sommer:
Giskespelet som skjer på Giske Amfi ved Giske kirke 17-19 juni (dette foregår annenhvert år)
Historien er bygd på det Snorre Sturlason forteller i Sagaen om Olav den Hellige. Torberg Arneson fra Giske og brødrene hans var kong Olav Haraldsons sine fremste menn og fulgte han både i inn- og utland. Hovedpersonen i stykket er Ragnhild Erlingsdatter, dronningmora og adelskvinna som etter hvert skulle sette forholdet mellom mannen Torberg og kongne på en hard prøve. Les mer Her

Herøyspelet «Kongens rike» som skjer på Herøy Amfi 2 og 3. juli ved Herøy Gard.
Dette er ett syngespill og hendinga går for seg i 1027, da kong Olav Haraldsson besøkte øya. Høvdingdattera Unn er lovet bort til en festarmann, men har forelska seg i en annen – som i tillegg er uvenn både med folket på Herøy og kongen. Kjærlighet, sjalusi, hevn osv er ingrediensene. Les mer Her

Ha en fortreffelig festivalsommer 😉

Folkekulturfondet

Jeg ser at få lag i DIS-Norge benytter seg av muligheten til å søke støtte til kurs og aktiviteter her.

Vet de ikke om mulighetene? Som medlemsorganisasjon av
FOLK bør mulighetene benyttes

Statistikken viser at det var søkt og fått støtte til 10 kurs i 2008:

Oslo 3 kurs
Rogaland 10 kurs
Møre og Romsdal 1 kurs

2009: 5 kurs
Oslo 2 kurs
Rogaland 1 kurs
Møre og Romsdal 1 kurs
Troms 1 kurs

2010: er det per dags dato planlagt:
Oslo 1 kurs
Troms 3 kurs
Jeg vet ikke om disse er fullførte

Men tilsammen er dette alt for lite tatt i betraktning av at DIS-Norge pr i dag har 19 lag

Så oppfordringen blir til alle medlemsorganisasjoner, sett dere inn i regler og bruk mulighetene for å søke. I dag trengs det bare ett minium av 8 timer for å få godkjent ett kurs.

Lykke til