Skifteprotokoller

Tar denne fram igjen 🙂

Vil bare nevnte litt om skifter som er ett nyttig verktøy for oss ang slektsforsking. Protokollene er ett juridisk dokument med ett såkalt fast oppsett. De er ført kronologisk.
Altså oppføringene følger ett fast møster:

Tid og sted
Avdødes navn
Arvingene, og om de er tilstede
Andre involverte
Registreringen, dvs opplistingen av boet med taksering
Gjeld og andre fradragsposter
Utlodningen, dvs fordeling i arveparter
Utlegget, dvs hva den enkelte arving får

Protokollene er av stor betydning for oss som slektsforsker, de oppgir arvingene samlet og gir ett bilde av tilstanden til familien på ett gitt tidspunkt. Dette er interessant for de av oss som ønsker å ta for seg slektens sosiale kår

På midten av det 19. århundre ble det ett skille på disse protokollene, det er 3 typer

Registreringsprotokoller, der boet ble registrert
Skiftebehandlings- eller skifteforhandlingsprotokoller, der referater fra forhandlingene er gjengitt

Slutnings- eller utlodningsprotokoler, der fordelingen av arven er oppgitt

Vi bruker skifter altfor sjelden, det er ett verdifullt dokument som gir utallig informasjon om vi ser etter. Så bruk de og lykke til 🙂