22.7.2011 – en dag i vår historie

Utøya

Norge har vist veien når det gjelder terror, som ett fritt, selvstendig og demokratisk samfunn sto vi sammen etter tragedien. Et hav av blomster, kjærlighet, sympati, medfølelse og medmenneskelighet.

Som gammel AUF-er og besøkende på Utøya var det som å få ett knyttneveslag i fjeset. Hva skjer med sommerens paradis, hva skjer nå i vårt land?

Vi skal hedre de omkomne med ikke å glemme.

Til vedkommende som jeg ikke vil nevne ved navn sier jeg bare til deg at du er alt Janteloven sier at du ikke skal:

Du skal ikke tro at du er noe.
Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
Du skal ikke tro du er mere enn oss.
Du skal ikke tro at du duger til noe.
Du skal ikke le av oss.
Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Med dette sender jeg en hilsen til alle berørte.