Historisk vei – Vedlikehold

Historisk bor jeg langs den gamle kjerreveien som gikk fra Ålesund til Spjelkavik. Før Breivikvegen og før Lerstadveien ble bygget.

Men veien er virkelig historisk i dobbelt betydning, den er fullstendig ødelagt og er snart ikke vei lenger.
Kommunen var her i sommer for å se hva de kunne gjøre ang utbedring, svar: «Det var ingenting å gjøre» Det måtte bygges helt ny vei. Javel når da? Når de ikke har penger engang til å utbedre riks-, fylkes- og europaveier her? Skal man så bry seg om en gammel historisk vei?

Vell jeg har bare ett råd jeg, ikke ha spoiler på bilen om du tilfeldigvis skulle kjøre oppom. Det kan bli dyrt, siden veien består av en ås i midten og to dype daler på hver side.
Plogen under snøfallet klarer så vidt å ta med seg litt i midten, resten blir liggende og SELVSAGT legges den brøytekanten igjen bak bilen MIN!!!

Hurra for veivedlikehold