Mitt barndomshjem

I huset til venstre vokste jeg opp. Enebakkveien 39, Oslo. Her bodde en tid også forfatteren Trygve Gulbrandsen
Han er kjent for å ha skrevet Bjørndaltrilogien; Og bakom synger skogene, Det blåser fra Dauingfjell og Ingen vei går utenom.